13. 8. 2013

Rozlité pivo - secvičná

Vážení přátelé, je potřeba si nalít čistého vína. V hudební produkci jsme měli posledně na srazu určité nedostatky. Jsem proto nesmírně rád, že Koza vzal svou roli šéfa hudební produkce opravdu vážně a rozhodl se s mírným předstihem udělat velkou secvičnout a 30. 8. od 18 hodin se společně s Rozlitým pivem můžeme pořádně připravit, samozřejmě na zpěv, tak abychom v Štramberku nezklamali.

Takže kdo má chuť, vlastí nějaký hudební nástroj a přijede do restaurace Credo, tentokrát velký sál a budeme cvičit a cvičit a cvičit. Pracovně má akce název Ahoj prázdniny a je povinná pro všechny ze skupiny STRACH!!!, nebo tak nějak.
Kromě čistého vína je k dispozici i pivo a to nejen rozlité.