15. 8. 2013

Trocha transparentních inovací

Řekl bych, že 14. srpen 2013 je jeden z významnějších dnů v činnosti Bodreho Ostravaka. Ekonomka Monika se po návratu z dovolené stavila v bance a tak jsme úspěšně dokončili proces založení našeho transparentního účtu, což byl úkol z valné hromady. Považujeme tento krok za správný, myslím, že není důvod cokoliv skrývat a transparentnost je a bude jedním ze základních rysů naší činnosti.
Druhým významným počinem je zprovoznění vlastní domény www.bodryostravak.cz, což by mělo, jak věříme, usnadní orientaci. 
Třetím neméně významným krokem, je příprava nových sekcí na našem webu. Cílem této akce je opět zvýšení transparentnosti naší činnosti. Chceme aby každá aktivita resp. skupina aktivit, měla jasně definované pravidla, včetně rozpočtu a způsobu financování, aby bylo zřejmé, že například malé děti nepřispívají na pivo starým tlustým basketbalistům, což je samozřejmě špatně. Považujeme to za velmi důležité. 
Přestože máme spoustu zkušeností s vedením podobných organizací  jsme si vědomi, že s naším novým programem si musíme respekt a důvěru teprve vybudovat. 
Věříme, že se nám to podaří a krabičku poslední záchrany nebudeme potřebovat.