3. 9. 2013

Tug of War

Tak jsem trošku pátral a dopátral se, že přetahování lanem alias Tug of War, je fakt sport, který má svojí mezinárodní organizaci a dokonce i tu českou, včetně pravidel a je ve verzi Indoor a Outdoor, alias uvnitř i vně. Soutěží se ve spoustě kategorií apod. Stručný vycuc pravidel jsem našel na webu http://www.fsps.muni.cz  z kterého jsem vytáhnul výběr nejdůležitějších pravidel přetahování lanem podle TWIF.
Základ je celkem jasný - při zápase v TOW se dva týmy snaží tahat za lano opačnými směry a překonat soupeřící tým silou. Vítězství je dosaženo přetažením o stanovenou vzdálenost, kterou vymezují značky umístěné na laně.

Týmy se v TOW dělí do následujících tříd:
1.                  out-door/in-door
2.                  muži/ženy
3.                  senioři/do 23 let (18 – 22 let)/junioři (15 – 18 let)
4.                  mix 4x4 (4 muži a 4 ženy)

TOW je týmový sport. Podle pravidel TWIF je tým definován takto:
                    8 členů
                    min. 7 členů (při zranění jednoho z členů)
                    1 trenér (řídící zápas)

Nejzajímavější je dělení podle hmotnostních kategorií, tady se myslím můžeme vyřadit, když si vezmu, že jen s Eifelem Mrkvou a Jardou Jílkou máme přes 450 …, ale pojďme na podrobnosti:
                    Ultra Featherweight do 480 Kilos
                    Featherweight do 520 Kilos
                    Lightweight do 560 Kilos
                    Light Middleweight do 600 Kilos
                    Middleweight do 640 Kilos
                    Cruiserweight do 680 Kilos
                    Heavyweight do 720 Kilos
                    Catchweight bez váhového limitu
                    Mixed (4 x 4) do 600 Kilos
Poslední člen týmu je tzv. kotva. Pro kotvu platí zvláštní pravidla:
                    lano může vést kolem jeho těla diagonálně přes záda
                    zbytek lana směřuje vzad za jeho tělo
                    může držet lano pod úrovní ochranného pásu
Pro sportovní zápas v TOW je zásadní použití lana, odpovídajícího pravidlům TWIF:
                    bez nerovností, uzlů a smyček
                    obvod 10 – 12,5 cm
                    délka min. 33,5 m

Pro třídy out-door a in-door se liší značky umístěné na laně, které označují vzdálenost pro přetažení:
                    Out-door 5 (ve třech různých barvách)
o   1 x (1) střed
o   2 x (2) 4 m od středu
o   2 x (3) 5 m od středu
                    In-door 3 (ve dvou různých barvách)
o   1 x (1) střed
o   2 x (2) 2,5 m od středu
Pravidla stanovují také povrch, na kterém se může soutěž v TOW vykonávat:
                    Out-door
o   Rovný, travnatý
o   Vyznačena středová čára
                    In-door
o   S dostatečným třením
o   Doporučeno 36 m délka a 100 – 120 cm šířka
o   Vyznačena středová čára dvě boční čáry na každé straně 4 m od středové čáry

Mezi fauly (nepovolené jednání) v TOW patří:
                    sedání
                    lehání
                    nesprávný úchop
                    podepírání lana (jinou částí těla)
                    sedání na nohu (patu)
                    prokluzování lana
                    veslování opakované sedání, zatímco se nohy pohybují vzad
                    nesprávná pozice kotvy
                    trenér mluvící na tým během tažení
                    inaktivita – družstvo nevyvíjí aktivitu, která by mohla vést k vítězství, prodlužuje zápas
                    In-door
o   dělání důlků do podlahy
o   vybočení z místa určeného pro přetahování

Vítězství v přetahování lanem je dosaženo:
                    Obecně
o   Přetažením o vzdálenost vyznačenou značkami
o   Diskvalifikací druhého týmu
                    Out-door
o   Přetažením o vzdálenost vyznačenou značkami přes středovou čáru
                    In-door
o   Přetažením střední značky přes boční čáru

Konec citátu. Koukal jsem se na webu po lanech, přestože jedno krátké šplhací mám v autě do 33 a půl metru mu lecos chybí, modrá žížalka naopak má délku, ale s tou tloušťkou to není ono. Takže lanko v Anglii stojí okolo 170 liber u nás jsem objevil l metr za 180 plus dvakrát 120 za ukončení. Budu pátrat dále, ale už vím, co si přeji k Vánocům.
Takže neváhejte a šiřte popularitu našeho sportu mezi svými bodrými kamarády. To musíme rozchodit.