11. 12. 2013

Vánoční schůze zkrášlovacího spolku

Jen v rychlosti kdo dojde (zatím): Koza, Puštík, Renda, Špunt, Světlo, Milča, 2 x Šmudla, Aneta, Petřík, Jura, Ježek, Petra, Tyčka, Krtek, Petra, Sluně, Pavla
Omluveni - Hanz Urbánek, Slunko