Kdo jsme

Vzhledem k tomu, že je náš klub poměrně neznámým subjektem, pokusíme se stručně představit lidi, se kterými se budete potkávat.

RNDr. Petr Šubert - předseda výkonného výboru
vystudovaný matematik, obor přibližné a numerické metody University Palackého v Olomouci. Po škole nastoupil do společnosti VÍTKOVICE a. s. jako informatik. Od roku 2002 do 2012 působil jako samostatný konzultant  a projektový manažer v oblasti informatiky a procesního managementu. Od roku 2012 do roku 2015 jsem si dal od podnikání pauzu a nechal se zaměstnat.  Od srpna 2015 návrat k podnikání, více na www.subert.info.
Od 15 let působil jako instruktor a vedoucí turistického oddílu mládeže Odvaha. Aktivně hrál basketbal. V roce 2007 založil Sportovní klub Bodrý Ostravak, o.s., čím chtěl navázat na činnost turistického oddílu mládeže Odvaha. Název je inspirován knihou Zdenka Šmída Proč bychom se nepotili. Vzhledem k tomu, že souběžně působil jako předseda výkonného výboru  a trenér dívčího družstva v BK Nová huť Ostrava, o. s. a člen rady Basketbalového centra Ostrava, byla činnost Bodreho Ostravaka v uplynulých letech spíše latentní. Na obě tyto funkce v roce 2013 rezignoval a v současné době působí v basketbalovém hnutí jen jako předseda oblastního výboru České basketbalové federace - oblast Severní Morava. 
Od září 2012 se snaží aktivně rozpohybovat S.K. Bodrý Ostrava, kde připravuje řadu projektů.
Ženatý, s manželkou Šárkou má dva syny Davida a Romana. 
Záliby - basketbal, turistika a sport vůbec, dobrá hudba, čaj, knihy a elektronická media a OSTRAVA!!!

Ing. Monika Adamíková - ekonom klubu, člen výkonného výboru
vystudovala ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské a působí jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti účetnictví, ekonomického poradenství a překladatelství. Nesmírně pragmatická a rázná. Je dlouhodobě aktivní při organizování různých sportovních akcí a aktivně působí jako gymnastický rozhodčí.
A manželem Tomášem má dvě děti syna Vojtu a dceru Káju.
Záliby - lední hokej, gymnastika.

Ing. Jan Skapa, Ph.D. - sekretář klubu, člen výkonného výboru
Absolvent Vysoké školy báňské TU-Ostrava, kde úspěšně dokončil i doktorské studium, a jak sám říká, užil si i studium na katedře učitelství odborných předmětů, takže může učit i na středních školách, dává v současné době přednost učená na své alma-mater, kde se zabývá optickými komunikacemi, optoelektronikou a tak trochu i učí na Katedře tělesné výchovy.
Po sportovní stránce nejakčnější člen výboru, horolezec a horolezecký instruktor, parašutista, který pořád z něčeho skáče, bafík na frýdlantském letišti, které se snaží zvelebovat. Díky němu víme, že lanu se neříká provázek a parašutisté dnes na padáku létají a ne padají (ledaže by přistával po větru...).
Stále svobodný, o dětech prý neví. Záliby – viz výše.