Odvaha


Když jsme se v březnu 2012 sešli a začali plánovat oslavy 40. výročí oddílu, netušili jsme, že se nám povede zorganizovat takovou povedenou akci, jaká se ve v Štramberku v rekreačním středisku u Kateřiny uskutečnila. Více než 40 bývalých členů a jejich potomků se rozhodně nenudilo.
Řada z nás se začala poměrně pravidelně scházet a domlouvat se na dalších akcích jako jsou sportovní klání, výlety, společné zpívání s Kozovou kapelou Rozlité pivo či jen posezení u piva hrdě překřtěné na schůze Zkrášlovacího spolku T. O. Odvaha.
Jde vesměs o aktivity velmi příjemné, s partou fajn lidí, nicméně mne dostaly do časového tlaku a proto jsme se dohodli začlenit tyto aktivity do činnosti SK Bodry Ostravak, už jen proto, že některé aktivity se překrývají a na obě skupiny se účastní některých akcí společně, navíc mi někteří kamarádi a kamarádky slíbili pomoc s prací v klubu, někteří zapojili své děti, takže vznikla určitá přirozená neformální kontinuita.
Účast na akcích Odvahy se řídí těmito pravidly:
•        Kdo chce ten přijde - činnost je zcela dobrovolná, každý již má svůj vlastní život či životy a jako takového ho nebudeme nijak nutit, přesvědčovat či unášet, aby se s námi sešel, veselil či truchlil. Pokud budeme organizovat nějakou akci, dáme to na web a facebook a je jen na dotyčném, aby se rozhodl, zda chce či ne.
•        Svou činností resp. nečinností nebudu komplikovat život druhým - pokud se něco koná tak, jsou stanoveny určitá pravidla, termíny apod. Ty jsou závazná. Jsme již vesměs dospělí lidé, které jsme vychovávali k odpovědnosti za své činy, proto je potřeba abychom se rozhodovali sami a v termínech, nikdo nemá čas obvolávat desítky lidí, zda jo či ne.
•        Fotky z akcí jsou veřejné, což znamená, že každý souhlasí, aby byly uveřejněny fotky, na kterých se vyskytuje on a všichni, které si tam přivedl. Pokud s tím má problém, řekne to dopředu.
•        Akci může zorganizovat kdokoliv, nemusím jít o nic masivního, prostě jen si chci zajít na Lysou a nemám s kým, tak to sem šoupnu a třeba se někdo najde a půjde taky, je to určitě lepší než sedět doma nebo si na tenisu pinkat o zeď.
•        Veškeré další podněty jsou vítány.